Fråga läkare online gratis


När du kommer till röntgenavdelningen anmäler du dig i receptionen.
Drop-in-tider, vardagar kl 8-11 samt kl 13-15.
Frikort gäller inte vid uteblivet besök.Vanliga frågor och svar, läs mer om hur psykologbesök går till.Om du av din läkare fått en remiss för att röntga lungorna och/eller för slätröntgen av skelett har vi drop-in.Svaren är viktiga för att vi ska kunna bedöma om du kan få hjälp direkt online eller om du behöver annan vård.Om dina symptom tyder på något allvarligt guidar vi dig kostnadsfritt till en vårdcentral eller akutmottagning.Telefontid för tidbokning, måndag till och med fredag kl 9-10 Övrig tid röstbrevlåda Öppettider, måndag-torsdag.30-16.30, fredag.30-16.00 Öppettider för drop-in-röntgen.Vid uteblivet besök utan att vi meddelats tar vi ut avgift enligt gällande taxa.Fråga gärna om anledningen i receptionen.
Efter två uteblivna besök behöver du en ny remiss.
Vi har öppet dygnet runt och utför magnetkameraundersökningar datortomografier ultraljud vissa kärlundersökningar slätröntgen av skelett och lungor, bra att tänka på, du behöver remiss från läkare för att komma till oss.EU-direktiv på miljöområdet införlivas i miljöbalken.Varje besök börjar som chatt och övergår sedan till ett videosamtal om läkaren behöver se dig för att göra en bedömning.Lasarettsgatan 8 (huvudentrén fler e-tjänster, av- eller omboka tid, rådgivning.Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling.Balken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.Behöver du boka av din tid?Tillsyns- och föreskriftsrådet har en lista över hur ansvaret är fördelat mellan olika myndigheter.Vårt mål är främja sällskapsdjurs hälsa och välbefinnande genom att sprida information i form av artiklar och besvarande av frågor om sjukdomar, skador och skötselråd på ett språk som alla kan förstå.Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken, som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen.
Mer detaljerade regler finns i miljöbalkens förordningar.
När du fått svar på dina frågor, fått eventuellt recept eller intyg och känner dig nöjd avslutas samtalet.Det kan därför bli väntetider ibland, även för drop-in och tidsbokade patienter.

Sitemap