Presentation examensarbete tips


presentation examensarbete tips

Vill du ha ett inbundet exemplar av examensarbetet till dig och/eller din handledare, lämna in det/de utskrivna hyreskontrakt fastighetsägarna gratis exemplaren (max 2) till Enheten för studentservice för inbindning.
Följ länkarna nedan för att läsa mer vad som gäller för dig beroende på vilket program du läser.
Anmäl dig som opponent på annans arbete (inom programmet lämpligast efter halva din projekttid (viktigt att opponera i god tid innan du själv ska presentera ditt examensarbete det görs på programmets webbplats (för några program gäller särskilda rutiner).
Ansök om ett exjobbsnummer hos Enheten för studentservice.Du lämnar och betalar dem i receptionen på Ångström.Was-validated.SearchWidget -valid:focus,.was-validated.Search-ContentStage.2rem.SearchWidget.custom-select:valid.valid-feedback,.was-validated.SearchWidget.custom-select:valid.valid-tooltip,.SearchWidget -valid.valid-feedback,.SearchWidget -valid.valid-tooltip,.was-validated.Search-ContentStage.custom-select:valid.valid-feedback,.was-validated.Search-ContentStage.custom-select:valid -valid -valid.SearchWidget.form-control-file:valid.valid-feedback,.was-validated.SearchWidget.form-control-file:valid.valid-tooltip,.SearchWidget -valid.valid-feedback,.SearchWidget -valid.valid-tooltip,.was-validated.Search-ContentStage.form-control-file:valid.valid-feedback,.was-validated.Search-ContentStage.form-control-file:valid -valid -valid.SearchWidget.form-check-input:valid -valid.Search-ContentStage.form-check-input:valid -valid.SearchWidget.form-check-input:valid.valid-feedback,.was-validated.SearchWidget.form-check-input:valid.valid-tooltip,.SearchWidget -valid.valid-feedback,.SearchWidget -valid.valid-tooltip,.was-validated.Search-ContentStage.form-check-input:valid.valid-feedback,.was-validated.Search-ContentStage.form-check-input:valid -valid -valid.SearchWidget.custom-control-input:valid -valid.Search-ContentStage.custom-control-input:valid -valid.SearchWidget.custom-control-input:valid -valid.Search-ContentStage.custom-control-input:valid -valid.SearchWidget.custom-control-input:valid.valid-feedback,.was-validated.SearchWidget.custom-control-input:valid.valid-tooltip,.SearchWidget -valid.valid-feedback,.SearchWidget -valid.valid-tooltip,.was-validated.Search-ContentStage.custom-control-input:valid.valid-feedback,.was-validated.Search-ContentStage.custom-control-input:valid -valid -valid.SearchWidget -valid:checked.Search-ContentStage -valid:checked.SearchWidget -valid:focus.Search-ContentStage -valid:focus.2rem.SearchWidget -valid:focus:not checked).Search-ContentStage -valid:focus:not checked).SearchWidget.custom-file-input:valid -valid.Search-ContentStage.custom-file-input:valid -valid.SearchWidget.custom-file-input:valid.valid-feedback,.was-validated.SearchWidget.custom-file-input:valid.valid-tooltip,.SearchWidget -valid.valid-feedback,.SearchWidget -valid.valid-tooltip,.was-validated.Search-ContentStage.custom-file-input:valid.valid-feedback,.was-validated.Search-ContentStage.custom-file-input:valid -valid -valid.SearchWidget.custom-file-input:valid:focus -valid:focus.Search-ContentStage.custom-file-input:valid:focus -valid:focus.Examensarbetet utförs vanligtvis i slutfasen av studierna och är en kurs som ska ge dig som student träning i att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete.Fyll i ansökningsblanketten i word eller ansökningsblankett i pdf och lämna in eller skicka den till examinatorn, efter att handledare och ämnesgranskare fyllt i och skrivit under.Detta är viktigt för att ditt arbete ska bli klart i tid.
Arbetsuppgifter och ansvar för examinator på examensarbetet.
Gör en preliminär projektplan tillsammans med den handledare du kommer att föreslå för din examinator.
Respektive students arbetsinsats ska tydligt redovisas i rapporten.Document folder, an error has occurred.Tredje sidan är en populärvetenskaplig sammanfattning på 1-2 sidor.Var tydlig med att ämnesgranskaren regelbundet ska följa ditt arbete minst en gång i månaden.Examensarbetet ska resultera i en skriftlig uppsats, rapport, som även ska presenteras muntligt.Har du pluggat vid Lunds universitet i minst en termin?

Saker att tänka på som ny student.

Sitemap